വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ യുവതിയെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ‪

Loading...

വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ യുവതിയെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ‪

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=godh-b4n97E

Loading...