ഹൃദയം അടുപ്പുകല്ലുകളാവുമ്പോള്‍

ഞാന്‍ കവിയല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിലെ കവികളുടേയും കവിയത്രികളുടേയും കവിതകള്‍ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്.... പാലക്കാട് നടന്നുക...

ശബ്ദത്തിലും ഭാവത്തിലും മനുഷ്യന്‍ കാക്കയായി

പാലക്കാട്: അതൊരു രൂപപ്പകര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ശബ്ദത്തിലും ഭാവത്തിലും മനുഷ്യന്‍ കാക്കയായി പരിണമിച്ചത് കണ്ട് സദസ്സ് വീര്‍പ...

ആം ആദ്മിയുടെ വരവ് വിപ്ളവമല്ലെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ ബ്ളോഗില്‍

ആലപ്പുഴ: ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആംആദ്മിയുടെ വരവിനെ വെളിപാടായി കണ്ടുകൊണ്ട് സൂപ്പര്‍സ്റാര്‍ മോഹന്‍ലാല്...