എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കൽ; ഇടപാടുകളുടെ പരിധിയും ബാങ്ക് ചാർജുമറിയാം

എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കൽ;  ഇടപാടുകളുടെ പരിധിയും ബാങ്ക് ചാർജുമറിയാം
Advertisement
Aug 17, 2022 10:34 PM | By Vyshnavy Rajan

ടിഎമ്മിൽ നിന്ന് വളരെ കുറിച്ച് തവണ മാത്രമേ സൗജന്യമായി പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ 21 രൂപ ബാങ്കുകൾക്ക് സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കാം.

Advertisement

അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കിന്റെ എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണയും അല്ലാത്ത ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണയും സൗജന്യമായി പണം പിൻവലിക്കാം. സോവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസിനനുസരിച്ച് എന്നാൽ ഇതിന് മാറ്റം വരും.

ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സേവിംഗ്‌സ് ഉള്ള എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പണം പിൻവലിക്കാം.

ആക്‌സിസ് ബാങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 25,000 രൂപ വരെ എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്കും 5 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ സർവീസ് ചാർജ് നൽകണം.

ആക്‌സിസ് ബാങ്കിൽ പണമിടപാടുകൾക്ക് മാത്രമേ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുകയുള്ളു. മറ്റ് നോൺ-ഫിനാന്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുകയില്ല.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ 4 പണമിടപാട് വരെ സൗജന്യമായുള്ളു. അതിന് ശേഷം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും 150 രൂപ വീതം നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിക്കാനും പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിന് ശേഷം ഓരോ 1000 രൂപയ്ക്കും 5 രൂപ വീതം സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കും.

ATM withdrawals; Know the transaction limits and bank charges

Next TV

Related Stories
മികച്ച പഠന അന്തരീക്ഷം; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം ടെക്

Sep 25, 2022 04:59 PM

മികച്ച പഠന അന്തരീക്ഷം; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം ടെക്

മികച്ച പഠന അന്തരീക്ഷം; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം ടെക്...

Read More >>
ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍, എന്‍ജിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് ഓഫ്‌ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു

Sep 25, 2022 04:47 PM

ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍, എന്‍ജിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് ഓഫ്‌ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു

ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍, എന്‍ജിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് ഓഫ്‌ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകൾ...

Read More >>
മികച്ചത് പ്രോം ടെക് തന്നെ; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം ടെക്

Sep 23, 2022 10:26 PM

മികച്ചത് പ്രോം ടെക് തന്നെ; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം ടെക്

മികച്ചത് പ്രോം ടെക് തന്നെ; തൊഴിലധിഷ്ടിതമായ നിരവധി കോഴ്സുകളുമായി പ്രോം...

Read More >>
30000-ത്തില്‍പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ വിപുലമായ ലൈബ്രറി; ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമി എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി

Sep 23, 2022 08:27 PM

30000-ത്തില്‍പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ വിപുലമായ ലൈബ്രറി; ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമി എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി

30000-ത്തില്‍പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ വിപുലമായ ലൈബ്രറി; ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമി എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ...

Read More >>
ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍... ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍-എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി

Sep 22, 2022 07:59 PM

ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍... ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍-എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി

ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍... ടാലന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അക്കാദമിയില്‍ മെഡിക്കല്‍-എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോച്ചിംഗ് അഡ്മിഷൻ...

Read More >>
മികച്ച പഠനം ഉറച്ച തൊഴിൽ; മികച്ചത് പ്രോം ടെക്ക് തന്നെ

Sep 22, 2022 07:54 PM

മികച്ച പഠനം ഉറച്ച തൊഴിൽ; മികച്ചത് പ്രോം ടെക്ക് തന്നെ

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമാനകളില്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് പ്രോം ടെക്കിൻ്റേത്. തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന - അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സുകൾ ,പ്ലേസ്മെൻറ്...

Read More >>
Top Stories