തിരുവോണം ബംപര്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

Loading...

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ ഓണം ബംപർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ടി എം 160869 ടിക്കറ്റിന്. ആലപ്പുഴയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയായ 12 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ  10 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

Loading...