ശബരിമല കേസ് ജനുവരി 22 ന് തുറന്ന കോടതിയില്‍ പരിഗണിക്കും

Loading...

ദില്ലി: ശബരിമല കേസ് ജനുവരി 22 ന് തുറന്ന കോടതിയില്‍ പരിഗണിക്കും.ഇന്നു റിവ്യൂ പെട്ടിഷന്‍  പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്‌ ആണ് ഒരു പേജ് ഉള്ള വിധിന്യായം പു റപ്പെടുവിച്ചത്.എന്നാല്‍ ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭരണ ഘ ടന ബെഞ്ചിന്‍റെ  നിലവിലുള്ള വിധി  കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ല .

Loading...