സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കുതിച്ചു പവന് 320 രൂപ കൂടി 28,640 രൂപയായി

Loading...

വടകര : സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കുതിച്ചു. പവന് 28,640 രൂപയായി. പവന് 320 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്.3580 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ശനിയാഴ്ചയും പവന് 320 രൂപ വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലവര്‍ധനവും രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയലുമാണ് സ്വര്‍ണവില വര്‍ധിക്കാനുള്ള കാരണം

Loading...