ഐ.ഇ.എസിനും ഐ.എസ്.എസിനും ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

യു.പി.എസ്.സി നടത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കണോമിക് സര്‍വിസ് (ഐ.ഇ.എസ്), ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ സര്‍വിസ് (ഐ.എസ്.എസ്) എന്നീ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: ഐ.ഇ.എസിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്നോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ...