എസ്എസ്എല്‍സി ബുക്കിലെ ജനനതിയ്യതി ഇനി എളുപ്പത്തില്‍ തിരുത്താം

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എല്‍സി  ബുക്കിലെ ജനന തിയതി തിരുത്തല്‍ വ്യവസ്ഥ ലഘൂകരിച്ചു. ഇനി മുതല്‍ കേരള പരീക്ഷ ഭവന്റെ  വെബ്സൈറ്റിലെ (http://www.keralapareekshabhavan.in/ ) ഡൌണ്‍ലോഡില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള  ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തില്‍ ...