ഹൃദയതാളം വീണ്ടെടുത്ത് പാക് ബാലിക

കൊച്ചി: അതിവേഗം മിടിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുഹൃദയം. മിനുട്ടില്‍ 240 തവണയായിരുന്നു ഹൃദയസ്പ...

ഹൃദയം അടുപ്പുകല്ലുകളാവുമ്പോള്‍

ഞാന്‍ കവിയല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിലെ കവികളുടേയും കവിയത്രികളുടേയും കവിതകള്‍ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്.... പാലക്കാട് നടന്നുക...

പ്രമേയത്തിന്റെ പുതുമ കൊണ്ടും ആഖ്യാന ചാതുരികൊണ്ടും വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ആരാച്ചാര്‍

മലയാള നോവല്‍ സാഹിത്യത്തില്‍ പ്രമേയത്തിന്റെ പുതുമ കൊണ്ടും ആഖ്യാന ചാതുരികൊണ്ടും വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ആരാച്ചാര്‍ എന്ന ...

ചുവടുറച്ച കളരി

ഗോത്രസംസ്കൃതികളുടെ തിരുശേഷിപ്പിക്കുകളായി അവശേഷിക്കുന്ന കാവുകള്‍ക്കും ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പം ഹത കാല സ്മൃതികളുടെ തിരിച...

ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണ വില വർധനവ് ഉടൻ

സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത പാചകവാതകത്തിന്റെ വില എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ കുത്തനെ കൂട്ടിയതിൽ അവസനികുനില്ല ജനങ്ങളുടെ...

മകള്‍ക്ക് ഒരു കണ്‍മഷിക്കൂട്

എന്‍െറ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. തടുത്തുനിര്‍ത്താനാവാത്തവിധം. ഫോണിന്‍െറ അങ്ങത്തേലക്കല്‍ അമ്മ അപ്പോഴും എന്തെ...

ഞങ്ങൾ

ട്രൂവിഷന്‍. നേരെ വളരുന്ന നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ചയാണ് ട്രൂവിഷന്‍. അറിയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അറിയിക്കുക എന്ന...