ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എന്നെ ആരും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല: യുവാന്‍ ശങ്കര്‍ രാജ

അഭിമുഖം / അനുപമ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ഇസ് ലാമിലേക്ക് കടന്നുവന്ന, സംഗീതലോകത്തെ വിസ്മായ ഇളയാരാജയുടെ മകന്‍ യുവാന്‍ ശങ്കര്‍ രാജ...

ഹൃദയം അടുപ്പുകല്ലുകളാവുമ്പോള്‍

ഞാന്‍ കവിയല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിലെ കവികളുടേയും കവിയത്രികളുടേയും കവിതകള്‍ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്.... പാലക്കാട് നടന്നുക...

ഇരകള്‍ക്കുമുണ്ട് അവകാശങ്ങള്‍

ഉപഭോക്താവിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അധികാരമില്ലാത്ത ഉല്‍പന്നമാണ് മരുന്ന്. ഇവിടെ പരിപൂര്‍ണമായ അധികാരം ചികിത്സിക്കുന്ന...