വികൃതി വെറും വികൃതിയല്ല

വികൃതിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ശരാശരി ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വികൃതിയുണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‍െറ ഭാഗം തന്നെയാണത്; പ്രത്യേകിച്ച് ആണ്‍കുട്ടികളില്‍. നാലാം വയസ്...

ആദ്യം കയ്ക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും

ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവർ ഇന്നേറെയാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീട്ടുതൊടിയിൽ സുലഭമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ച് പലരും ചിന്തിക്കാറേയില്ല. അൽപ്പം കരുതലുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പരിശ്രമിക്കാതെ തന്നെ രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം. മുരിങ്ങയില, നെല്ലിക്ക എന്നി...

Page 9 of 9« First...56789