ഗ്രേറ്റ് മാർഷ്യൽ അക്കാദമി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

Loading...

തൃശ്ശൂർ: കുങ്ഫു, കരാട്ടെ, കളരി തുടങ്ങിയ വിവിധ ആയോധന കലകൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി ഗ്രേറ്റ് മാർഷ്യൽ അക്കാദമി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സിഫു എ.സി. തോമസ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. ജെയിംസ് വളപ്പില മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. സി.എ. വിൽസൺ, മർസൂരിയ കുങ്ഫു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡണ്ട് സി.എസ്. സത്യ, രാജഗുരു എന്നിവർ അശംസയർപ്പിച്ചു. കെ.ആർ ഗിരീഷ് സ്വാഗതവും റാഫേൽ കെ. ചിതലൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

 

Loading...