ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ ഫൌണ്ടേഷന്‍ അംഗത്വ സര്‍ട്ടിഫികറ്റ് ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് ലഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം:ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ ഫൌണ്ടേഷനിലെ  അംഗത്വ സര്‍ട്ടിഫികറ്റ് പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകനും സ്പോര്‍ട്സ്മാനും വ്യവസായിയുമായ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍,ശ്രീലങ്കന്‍ ക്യാബിനെറ്റ് മന്ത്രി ഗമിനി ജയവിക്രമ പെരേരയില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു.ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ ഫൌണ്ടേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാജമോഹന്‍,സെക്രട്ടറി രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ സമീപം.

 

Loading...